1. Door het downloaden van de Plantina Fitguide accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.
  2. Het downloaden van de Plantina Fitguide is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten.
  3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
  4. Over de Plantina Fitguide kan niet worden gecorrespondeerd.
  5. De Plantina Fitguide is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
  6. Plantina mag je email-adres gebruiken voor Plantina gerelateerde mailingen.
  7. Girls Love 2 Run, Creators of Health & Plantina zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten.
  8. Girls Love 2 Run, Creators of Health & Plantina behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
  9. Girls Love 2 Run, Creators of Health & Plantina zijn niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten als gevolg van het gebruik van de Fitguide, vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruik maken van dit product.
  10. Op deze actie, de voorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Girls Love 2 Run, Creators of Health & Plantina behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.