1. Door deelname aan de winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts een deelname geldig. Girls Love 2 Run behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat je een van deze algemene voorwaarden overtreedt.
 2. Deelnemen kan vanaf 18 jaar.
 3. De deelnemer dient (minimaal) 2 posts te plaatsen en te voorzien van de hashtag #warmlopenmetgl2r. Meer mag altijd, maar is geen pré en vergoot niet je winkans enkel je zichtbaarheid en enthousiasme.
 4. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 6. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
  informatie bij de deelname aan #warmlopenmetgl2r
 7. De winnaar zal door Loopreizen worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet
  worden beïnvloed door veelvoudige deelname.
 8. De winnaar wordt uiterlijk vrijdag 10 november 2017 per mail en Instagram via een privé bericht op de hoogte gebracht.
 9. De winnaar heeft 48 uur de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de afspraken m.b.t.
  de reis kunnen worden gemaakt. Na deze termijn behoudt Loopreizen zich tot het
  recht om een nieuwe winnaar te kiezen.
 10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan #warmlopenmetgl2r verbonden voorwaarden, zal de uitdeling van de prijs niet worden toegekend. Loopreizen is dan gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 12. Loopreizen mag je email-adres gebruiken voor een één-jaarlijkse mailing.
 13. De winnaar gaat er tevens mee akkoord dat hij/zij niets communiceert over de gewonnen prijs via zijn of haar social media accounts tot en met de dag waarop Girls Love 2 Run de betreffende winnaar van de prijs naar buiten brengt via haar digitale kanalen.
 14. Girls Love 2 Run & Loopreizen zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten.
 15. Girls Love 2 Run & Loopreizen behouden zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 16. Girls Love 2 Run & Loopreizen behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 17. Girls Love 2 Run & Loopreizen zijn niet aansprakelijk voor blessureleed als gevolg van deelname aan de challenge, vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.
 18. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Girls Love 2 Run & Loopreizen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.